Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie na wniosek firmy "PROWODMEL" Projektowani-Nadzór Szybowice 216 48-200 Prudnik występującej w imieniu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pogłębienie i zarurowanie koryta Potoku Śmiczowskiego w km 4+345 - 4+437 rurociągiemz rur żelbetowych na długości 92,0 m.


 

Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2009-05-27
Wersja XML