Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Starosta Prudnicki na podstaiwe art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek firmy PRONABUD ul. Wybickiego 13, 48-200 Prudnik działającej z upoważnienia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia siecią wodociągową pod Potokiem Moszczanieckim w km 3+030. Przejście zostanie wykonane metodą przekopu poprzecznego.

 

Informację wytworzył(a: Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2009-04-22

 

Wersja XML