Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Starosta Prudnicki na podstaiwe art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Wójta Gminy Lubrza zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg gminnych do cieków: rzeka Prudnik, potok Lubrzanka i potok Trzebiniecki, do rowu przydrożnego drogi powiatowej w miejscowości Olszynka oraz do rowu w miejscowości Laskowice.

 

Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2009-04-20
Wersja XML