Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prudnik, ul. Dąbrowsniego 34 o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Prudnik na potrzeby retencyjnego zbiornika leśnego w Niemysłowicach 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2009-04-08
Wersja XML