Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2012-03-15 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.481.206,00 PLN

Strona archiwalna

 

Aktualizacja:

JPEGOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.jpeg

-

PDFOdpowiedź na pytanie 1.pdf

PDFRIO - uchwała w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.pdf

PDFSprawozdanieFinansoweRok2010.pdf

PDFSprawozdanieFinansoweRok2011.pdf

PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf

PDFrb27s.pdf

PDF28s.pdf

PDF28s.pdf

PDFrb27s.pdf

 

2012-03-15  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.481.206,00 PLN

PDFOgłoszenie o przetargu.pdf

DOCXsiwz..docx

DOCB U D Ż E T 2012r. załączniki.doc

PDF28s.pdf

DOCI N F O R M A C J A opisowa.doc

DOCPLAN DOCHODOW MAJATKOWYCH 2012R..doc

PDFSprawozdanie Rb-NDs.pdf

PDFSprawozdanie Rb-Z.pdf

PDFSprawozdanie Rb-N.pdf

DOCSprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r..doc

PDFRIO Uchwała 677-2011 w sprawie opinii o przedłożonym projekc.pdf

DOCUchwała budżetowa na 2012r..doc

DOCWydatki na programy i projekty z Unii Europejskiej na 20.doc

DOCInformacja o stanie mienia komunalnegoza 2010 GN.doc

DOCPLAN DOCHODOW MAJATKOWYCH 2012R..doc

DOCRIO - Zobowiązania z tytułu kredytów i obligacji, objaśnieni.doc

DOCSprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r..doc

PDFRIO Uchwała 1-2012 opinia o prawidłowości planoanej kwoty dł.pdf

DOCUchwała Rady Powiatu - kredyt długoterminowy 2012r..doc

DOCUchwała Rady Powiatu - zmiana WPF 29.02.2012r..doc

PDFSprawozdanie Rb27.pdf

PDFSprawozdanie Rb28s.pdf

PDFRIO Uchwała 2-2012 opinia o możliwości sfinansowania deficyt.pdf

 

Aktualizacja:

JPEGInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg 

Podmiot udostępniający:  Powiat Prudnicki
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:  Ryszard Mikołajów
Data wytworzenia: 2012-03-15

 

Wersja XML