Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek firmy Usługi Projektowe i Nadzory 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 56/3 działającej w imieniu Burmistrza Głogówka zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - rowu łączącego trzy rowy melioracyjne w celu uregulowania dopływu wody do zbiornika wodnego znajdującego się na terenie parku miejskiego w Głogówku.


 

Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2008-12-31
Wersja XML