Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2011-04-05 Udzielenie i obsługa dwóch kredytów długoterminowych o łącznej kwocie 4.019.885,00 PLN.

Strona archiwalna

 

Udzielenie i obsługa dwóch kredytów długoterminowych o łącznej  kwocie  4.019.885,00 PLN:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

PDFZapytanie nr 10.pdf

PDFZapytanie nr 9.pdf

PDFZapytanie nr 8.pdf
 

PDFZapytanie nr 7.pdf

PDFZapytanie nr 6.pdf


PDFZapytanie nr 5.pdf

PDFZapytanie nr 4.pdf

XLSRIO - wskaźniki zadłużenia na 28.02.2011r.xls  

DOCSprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r.doc  

DOCZałącznik Nr 8 i 9 do sprawozdania - zadania zlecone.doc  

 

PDFZapytanie nr 3.pdf

PDFUchwała nr V-40-11 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf

 

PDFZapytanie nr 2.pdf

PDFZapytanie nr 1.pdf

ZIPZałączniki do zapytania nr 1.zip

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

DOCXSIWZ..docx

PDFInformacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Prudnickiego.pdf

PDFUchwała nr 453-2010 z dnia 14 grudnia 2010r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.pdf

PDFUchwała nr 166-2011 z dnia 23 marca 2011r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.pdf

PDFUchwała nr 11-2011 z dnia 31 stycznia 2011r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.pdf

PDFUchwała nr 10-2011 z dnia 31 stycznia 2011r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.pdf

ZIPWydatki na programy i projekty z Unii Europejskiej 2011r.zip

ZIPWieloletnia Prognoza Finansowa.zip

ZIPSprawozdania.zip

ZIPBudżet Powiatu Prudnickiego na 2011r.zip


 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ryszard Mikołajów
Data wytworzenia: 2011-04-05

 

Wersja XML