Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowania na wniosek Wodociągów i Kanalizacji w Białej Sp. z o.o. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni w Białej do rowu melioracyjnego nr 23 w km 0+125


 

Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2008-12-22
Wersja XML