Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Starosta Prudnicki na podstawiego art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2005r.  Nr 239, poz. 2019 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Państwowe Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prudnik ul. Dąbrowskiego 34, 48-200 Prudnik zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór, piętrzenie oraz odprowadzanie wód ze zbiornika leśnego w Niemysłowicach.


 

Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2008-11-24

 

Wersja XML