Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2005r. nr 239, poz. 2019 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego  nr Ro.III.6224-3/08 z dnia 19 lutego 2008r. udzielonego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu na budowę urządzenia wodnego - przepustu w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 39+765 w m-ci Głogówek.


 

Informację wytworzył(a) : Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2008-09-05

 

Wersja XML