Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2010-01-22 - Udzielenie i obsługę kredytu krótkoterminowego w kwocie 5 338 695,00zł na prefinansowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Strona archiwalna

 

2010-01-22 - Udzielenie i obsługę kredytu krótkoterminowego w kwocie 5 338 695,00zł  na prefinansowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Uwaga - do wszystkich wykonawców. Zamawiający uzupełnia uszkodzoną treść załącznika pt "PDFZobowiązania finansowe Powiatu na 31.12.2009r..pdf".
 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Informację wytworzył(a): Ryszard Mikołajów
Data wytworzenia: 22 stycznia 2010
PDFWydatki na programy i projekty z Unii Europejskiej 2010r..pdf
PDFWieloletni program inwestycyjny 2010r. - Zał. Nr 10 do budżetu.pdf
JPEGUchwała Zarządu Powiatu w sprawie zaciągnięcia w 2010 roku kredytu długoterminowego.jpeg
PDFUchwała RIO Nr 504 pozytywna opinia o uchwale budżetowej.pdf
PDFUchwała RIO Nr 429 o prawidłowej prognozie kwoty długu.pdf
PDFUchwała budżetowa na 2010r..pdf
PDFRB-Z.pdf
PDFRB-NDS.pdf
PDFRB-N.pdf
PDFPrognoza długu publicznego Powiatu Prudnickiego.pdf
PDFPlan wydatków majątkowych na 2010r..pdf
PDFPlan dochodów i wydatków bieżących NA 2010R.pdf
PDFPLAN DOCHODOW MAJATKOWYCH 2010R..pdf
PDFNadwyżka operacyjna j.s.t. 5.11.2009r..pdf
PDFInformacja z wykonania budżetu za I P. 2009 r..pdf
PDFInformacja opisowa do projektu budżetu.pdf
PDFInformacja o zoobowiązaniach finansowych.pdf
PDFInformacja o stanie mienia- 30.09.2009r..pdf
PDFB U D Ż E T 2010r. załączniki.pdf
DOCSIWZ.doc
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
JPEGOdowiedziNaZapytania1.jpeg
PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r..pdf
PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 r..pdf
PDFRIO uchwała pozytywna opinia sprawozdzania z wykonania budżetu 2008.pdf
PDFRIO uchwała pozytywna opinia sprawozdzania z wykonania budżetu 2007.pdf
PDFRIO uchwala o pozytywnej opinii informacji o przebiegu wykonania budżetu 2009 I półrocze.pdf
PDFOdpowiedzi na zapytania 2.pdf
JPEGOdpowiedzi na zapytania 3.jpeg
JPEGOdpowiedzi na zapytania 4.jpeg
DOCodpowiedzi na zapytania oferentów.doc
JPEGOgłoszenie o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty.jpeg
PDFOgłoszenie o Udzieleniu Zamówienia.pdf
Wersja XML