• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku

Dane jednostki:
Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Legionów 12a
tel.: (0-77) 438 05 30, fax: (0-77) 438 05 40
Adres e-mail: sekretariat.prudnik(at)psp.opole.pl
Strona WWW: www.strazprudnik.pl
Kierownik Dyrektor:  st. kpt. mgr inż. Krzysztof Wiciak - Komendant Powiatowy PSP w Prudniku
Godziny urzędowania: od 7:30, do 15:30
Forma i zakres działania: mundurowa jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej. Komenda Powiatowa PSP w Prudniku jest jednostką budżetową. W skład Komendy wchodzi Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza, samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno-rozpoznawczych i bhp, samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjno-kadrowych, samodzielne stanowisko pracy ds. finansów, sekcja ds. kwatermistrzowsko-technicznych.
Do głównych zadań komendy należy: organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG na obszarze powiatu, organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych, rozpoznawanie różnego rodzaju zagrożeń, organizację szkoleń, opracowywanie planów ratowniczych.

 

 

 

 

Podmiot udostępniający Starostwo Powiatowe w Prudniku
Informację wytworzył: Stanisław Stadnicki
data wytworzenia: 1 lipca 2008r.

 

 

 

 

Wersja XML

Starostwo Powiatowe w Prudniku
ul. Kościuszki 76
48-200 Prudnik
tel. 77 438 17 00
faks 77 438 17 01
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 2453923
w tym miesiącu: 15319
dzisiaj: 147