Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. 2020-02-21 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę transportową związaną z przewozem osób w ramach projektu - Współpraca międzysektorowa na pograniczu - stowarzyszenia i gminy uczą się wzajemnie
  Data modyfikacji: 21-02-2020 17:30
 2. XXII Sesja Rady Powiatu
  Data modyfikacji: 21-02-2020 13:29
 3. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej VI kadencji
  Data modyfikacji: 21-02-2020 12:55
 4. Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami VI kadnecji
  Data modyfikacji: 20-02-2020 10:13
 5. Informacje o środowisku
  Data modyfikacji: 20-02-2020 09:08
 6. Tereny na obszarze powiatu prudnickiego zagrożone ruchami masowymi ziemi oraz tereny, na których występują te ruchy
  Data modyfikacji: 20-02-2020 09:06
 7. Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji 2018 - 2023
  Data modyfikacji: 19-02-2020 09:33
 8. 2020-01-31 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Specjalista w Referacie Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
  Data modyfikacji: 18-02-2020 15:21
 9. Plany posiedzeń Komisji VI Kadencji
  Data modyfikacji: 18-02-2020 09:35
 10. VI Kadencja 2018-2023
  Data modyfikacji: 18-02-2020 09:20
Wersja XML