Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Uchwała Nr 104/346/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 26-06-2020 w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2020 r.
  Data modyfikacji: 12-08-2020 10:48
 2. Uchwała Nr 104/345/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 26-06-2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r.
  Data modyfikacji: 12-08-2020 10:48
 3. Uchwała Nr 104/344/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 26-06-2020 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w związku z realizacją Projektu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcie Osób Niepełnosprawnych w ramach resortowego Programu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
  Data modyfikacji: 12-08-2020 10:47
 4. Uchwała Nr 104/343/2020 Zarządu Powiatu Prudnickiego z dnia 26-06-2020 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości zbywanej w drugim ustnym przetargu nieograniczonym
  Data modyfikacji: 12-08-2020 10:47
 5. 2020-08-12 Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości
  Data modyfikacji: 12-08-2020 10:42
 6. Uchwała Nr XXIX/245/2020 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 07-08-2020 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonychw pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”
  Data modyfikacji: 12-08-2020 08:41
 7. Uchwała Nr XXIX/244/2020 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 07-08-2020 w sprawie przystąpienia do realizacji pilotażowego programu pn. „Rehabilitacja 25 plus”
  Data modyfikacji: 12-08-2020 08:41
 8. Uchwała Nr XXIX/243/2020 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 07-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 134,00 m2 mieszczące się na parterze budynku położonego w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 3, na działce oznaczonej w operacie gruntów i budynków nr 1042/282, mapa 10 dla których Sąd Rejonowy w Prudniku prowadzi księgę wieczystą nr KW OP1P/00030174/5 z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w Powiecie Prudnickim
  Data modyfikacji: 12-08-2020 08:40
 9. Uchwała Nr XXIX/242/2020 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 07-08-2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu Powiatu w Prudniku
  Data modyfikacji: 12-08-2020 08:40
 10. Uchwała Nr XXIX/241/2020 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 07-08-2020 w sprawie poparcia Apelu Rady Miejskiej w Głogówku w sprawie potrzeby ogłoszenia stanu klęski na terenie Gminy Głogówek w związku z wystąpieniem plagi gryzoni polnych
  Data modyfikacji: 12-08-2020 08:39
Wersja XML