Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. 08-06-2020 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 8.270.420zł.
  Data modyfikacji: 07-07-2020 13:39
 2. Uchwała Nr 103/342/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 24-06-2020 w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2020 r.
  Data modyfikacji: 07-07-2020 09:37
 3. Uchwała Nr 103/341/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 24-06-2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r.
  Data modyfikacji: 07-07-2020 09:36
 4. Uchwała Nr 103/340/2020 Zarządu Powiatu Prudnickiego z dnia 24-06-2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głubczycach, zwołanym na dzień 26 czerwca 2020 r. na godz. 10:00 w siedzibie Spółki ul. Kołłątaja 5, 48 – 100 Głubczyce i wykonania prawa głosu.
  Data modyfikacji: 07-07-2020 09:34
 5. Uchwała Nr 102/339/2020 Zarządu Powiatu Prudnickiego z dnia 19-06-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do spraw przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Prudnickiego
  Data modyfikacji: 07-07-2020 09:33
 6. Uchwała Nr 102/338/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 19-06-2020 w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2020 r.
  Data modyfikacji: 07-07-2020 09:33
 7. Uchwała Nr 102/337/2020 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 19-06-2020 w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 r.
  Data modyfikacji: 07-07-2020 09:33
 8. Uchwała Nr 101/336/2020 Zarządu Powiatu Prudnickiego z dnia 15-06-2020 w sprawie upoważnieniado składania oświadczeń woli w związku z realizacją Projektu pn. ,,RODZINA WOLNA OD PRZEMOCY" w ramach Programu Osłonowego ,,Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie edycja 2020 r.", który jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
  Data modyfikacji: 07-07-2020 09:31
 9. Uchwała Nr 101/335/2020 Zarządu Powiatu Prudnickiego z dnia 15-06-2020 w sprawie wydania opinii w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych
  Data modyfikacji: 07-07-2020 09:30
 10. Uchwała Nr 101/334/2020 Zarządu Powiatu Prudnickiego z dnia 15-06-2020 w sprawie powołania członka Zarządu - Prezesa Spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku
  Data modyfikacji: 07-07-2020 09:29
Wersja XML