Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. 2021-10-20 Kompleksowa rozbudowa przejść dla pieszych w Prudniku
  Data modyfikacji: 20-10-2021 11:01
 2. Protokoły z posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji VI kadencji
  Data modyfikacji: 20-10-2021 09:43
 3. 2021-09-21 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Młodszy referent w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Data modyfikacji: 19-10-2021 11:50
 4. Protokoły Zarządu Powiatu
  Data modyfikacji: 15-10-2021 12:34
 5. Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami VI kadnecji
  Data modyfikacji: 15-10-2021 10:40
 6. Decyzja pozwolenia na budowę nr 504
  Data modyfikacji: 14-10-2021 10:18
 7. Uchwała Nr 173/610/2021 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 22-09-2021 w sprawie zmian planu finansowego budżetu na 2021 r.
  Data modyfikacji: 14-10-2021 09:46
 8. Uchwała Nr 173/609/2021 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 22-09-2021 w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r.
  Data modyfikacji: 14-10-2021 09:44
 9. Uchwała Nr 173/608/2021 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 22-09-2021 w sprawie wydania opinii w sprawie zaliczenia drogi gminnej do kategorii dróg powiatowych
  Data modyfikacji: 14-10-2021 09:43
 10. Uchwała Nr 173/607/2021 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 22-09-2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w imieniu Powiatu Prudnickiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prudnickiego Centrum Medycznego Spółka Akcyjna w Prudniku i wykonywania prawa głosu
  Data modyfikacji: 14-10-2021 09:43
Wersja XML