• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. 2019-11-12 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zapewnienia usługi gastronomicznej w ramach projektu - Współpraca międzysektorowa na pograniczu - stowarzyszenia i gminy uczą się wzajemnie
  Data modyfikacji: 12-11-2019 14:59
 2. Protokoły Zarządu Powiatu
  Data modyfikacji: 12-11-2019 14:56
 3. 2019-11-12 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek zamieszkania zbiorowego - placówki opiekuńczo - wychowawczej w miejscowości Mochów
  Data utworzenia: 12-11-2019 13:38
 4. 2019-10-28 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę transportową związaną z przewozem osób w ramach projektu - Współpraca międzysektorowa na pograniczu - stowarzyszenia i gminy uczą się wzajemnie
  Data modyfikacji: 06-11-2019 11:16
 5. Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami VI kadnecji
  Data modyfikacji: 05-11-2019 15:13
 6. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej VI kadencji
  Data modyfikacji: 05-11-2019 15:12
 7. Protokoły z posiedzeń Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Polityki Społecznej VI kadencji
  Data modyfikacji: 05-11-2019 15:12
 8. Protokoły z posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji VI kadencji
  Data modyfikacji: 05-11-2019 15:11
 9. 2019-10-25 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zapewnienia usługi gastronomicznej na potrzeby projektu - Współpraca międzysektorowa na pograniczu - stowarzyszenia i gminy uczą się wzajemnie
  Data modyfikacji: 05-11-2019 10:38
 10. Projekty uchwał na sesję Rady Powiatu - 25 października 2019 r.
  Data utworzenia: 05-11-2019 09:44
Wersja XML

Starostwo Powiatowe w Prudniku
ul. Kościuszki 76
48-200 Prudnik
tel. 77 438 17 00
faks 77 438 17 01
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 2484352
w tym miesiącu: 14110
dzisiaj: 209