Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Uchwała Nr XXXIX/307/2021 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 26-02-2021 w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku
  Data modyfikacji: 02-03-2021 13:17
 2. Uchwała Nr XXXIX/306/2021 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 26-02-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030
  Data modyfikacji: 02-03-2021 13:17
 3. Uchwała Nr XXXIX/305/2021 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 26-02-2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego.
  Data modyfikacji: 02-03-2021 13:17
 4. Uchwała Nr XXXIX/304/2021 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 26-02-2021 w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r.
  Data modyfikacji: 02-03-2021 13:16
 5. Uchwała Nr XXXIX/303/2021 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 26-02-2021 w sprawie udzielenia Gminie Prudnik pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
  Data modyfikacji: 02-03-2021 13:14
 6. Uchwała Nr XXXIX/302/2021 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 26-02-2021 w sprawie udzielenie Gminie Lubrza pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
  Data modyfikacji: 02-03-2021 13:13
 7. Uchwała Nr XXXIX/301/2021 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 26-02-2021 w sprawie udzielenia Gminie Biała pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
  Data modyfikacji: 02-03-2021 13:13
 8. Uchwała Nr XXXIX/300/2021 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 26-02-2021 w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym obejmującym powiatowe linie komunikacyjne w Powiecie Prudnickim.
  Data modyfikacji: 02-03-2021 13:12
 9. Uchwała Nr XXXIX/299/2021 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 26-02-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. ,,Telemost do komunikacji i współpraca Bruntál-Prudnik" w ramach Programu Współpracy Trangranicznej INTERREG V-A Republika Czeska-Polska
  Data modyfikacji: 02-03-2021 13:11
 10. Uchwała Nr Rady Powiatu w Prudniku z dnia 26-02-2021 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. ,,Telemost do komunikacji i współpraca Bruntál-Prudnik" w ramach Programu Współpracy Trangranicznej INTERREG V-A Republika Czeska-Polska
  Data modyfikacji: 02-03-2021 13:04
Wersja XML