Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. 2021-02-15 Nadzór inwestorski wielobranżowy nad realizacją zadania p.n.: ,,Ochrona różnorodności biologicznej parku przy Zespole Szkół w Głogówku"
  Data modyfikacji: 25-02-2021 11:24
 2. 2021-02-15 Nadzór inwestorski wielobranżowy nad realizacją zadania p.n.: ,,Ochrona różnorodności biologicznej parku przy Szpitalu Powiatowym w Prudniku"
  Data modyfikacji: 25-02-2021 11:23
 3. Protokoły Sesji Rady Powiatu VI Kadencji
  Data modyfikacji: 25-02-2021 10:00
 4. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej VI kadencji
  Data modyfikacji: 24-02-2021 15:30
 5. Zgłoszenie nr AB-II.6743.4.14.2021
  Data modyfikacji: 24-02-2021 08:47
 6. Zagórska Agnieszka - Sekretarz Powiatu
  Data modyfikacji: 23-02-2021 14:34
 7. 2021-02-12 Podniesienie poziomu diagnostyki ZOZ w Białej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego w postaci bronchoskopu HDTV do systemu endoskopowego i bodypletyzmografu do poszerzenia diagnostyki układu oddechowego(...)
  Data modyfikacji: 23-02-2021 12:17
 8. 2021-02-10 Dostawa wyposażenia do Centrum ochrony różnorodności biologicznej w Prudniku - pomocy dydaktycznych do pozyskiwania miodu oraz przyrządów edukacyjnych - wewnętrznych
  Data modyfikacji: 23-02-2021 12:16
 9. Protokoły z posiedzeń Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Polityki Społecznej VI kadencji
  Data modyfikacji: 23-02-2021 10:57
 10. Zgłoszenie nr AB-III.6743.2.9.2021
  Data modyfikacji: 23-02-2021 09:18
Wersja XML