• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. 2019-10-10 Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego i wyposażenia do pracowni dla zawodu technik rolnictwa, hotelarstwa oraz żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku
  Data modyfikacji: 15-10-2019 10:48
 2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Prudniku
  Data modyfikacji: 15-10-2019 09:48
 3. 2019-10-01 Sprzedaż i montaż defibrylatorów AED z szafką wenętrzną i zewnętrzną
  Data modyfikacji: 14-10-2019 16:22
 4. 2019-10-02 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wydanie almanachu poetyckiego w ramach projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001569 „Historia pogranicza fotografią, pędzlem i wierszem pisana”
  Data modyfikacji: 14-10-2019 13:10
 5. Plany posiedzeń Komisji VI Kadencji
  Data modyfikacji: 14-10-2019 11:02
 6. 2019-10-03 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę transportową związaną z przewozem osób w ramach projektu - Współpraca międzysektorowa na pograniczu - stowarzyszenia i gminy uczą się wzajemnie
  Data modyfikacji: 11-10-2019 14:27
 7. Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji 2018 - 2023
  Data modyfikacji: 11-10-2019 13:37
 8. 2019-09-20 Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O relacji Biała - Sowin na odcinku od km 0+000 (wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nyską w Białej) do m. Górka Prudnicka w km 5+534,59 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
  Data modyfikacji: 11-10-2019 12:23
 9. Protokoły Zarządu Powiatu
  Data modyfikacji: 09-10-2019 14:14
 10. 2019-09-03 Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 O relacji Trzebina - Krzyżkowice - Granica Państwa na odcinku od km 0+000 od skrzyżowania z DK 41 w m. Trzebina, do skrzyżowania z DP 1250 O w km 5+805
  Data modyfikacji: 07-10-2019 11:46
Wersja XML

Starostwo Powiatowe w Prudniku
ul. Kościuszki 76
48-200 Prudnik
tel. 77 438 17 00
faks 77 438 17 01
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 2453829
w tym miesiącu: 15225
dzisiaj: 53