Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. 27-03-2020 Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu prudnickiego
  Data modyfikacji: 08-04-2020 09:15
 2. 2020-03-19 Dostawa sprzętu elektronicznego, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu Wysoka jakość kształcenia ogólnego na terenie Powiatu Prudnickiego
  Data modyfikacji: 07-04-2020 15:45
 3. Radni Powiatu
  Data modyfikacji: 07-04-2020 07:55
 4. 2019-05-07 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018
  Data modyfikacji: 06-04-2020 15:34
 5. Projekty uchwał na sesję Rady Powiatu - 27 marzec 2020 r.
  Data utworzenia: 06-04-2020 13:52
 6. Protokoły Zarządu Powiatu
  Data modyfikacji: 02-04-2020 13:34
 7. Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji 2018 - 2023
  Data modyfikacji: 01-04-2020 10:56
 8. Obwieszczenia Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie opracowania uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego
  Data modyfikacji: 01-04-2020 08:02
 9. 30.03.2020 Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów: głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego poprzez powstanie centrum ochrony różnorodności biologicznej ...
  Data utworzenia: 30-03-2020 13:48
 10. Uchwały Rady Powiatu VI kadencji 2018-2023
  Data modyfikacji: 30-03-2020 13:10
Wersja XML