Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wnioski do pobrania

DOCWniosek o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.doc

DOCRegulacja I działu Księgi Wieczystej.doc

DOCZmiana nazwiska i adresu - aktualizacja danych osobowych w operacie ewidencji gruntów i budynków .doc

DOCWniosek o wykreślenie wzmianki.doc

DOCWniosek na ujawnienie umowy dzierżawy.doc

DOCZaświadczenie (praca, KRUS, ZUS) potwierdzenie własności nieruchomości.doc
 
XLSEGiB_WNIOSEK o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków.xls

XLSP_WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO.xls

XLSP1_Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy danych EGiB.xls

XLSP2_Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych na podstawie bazy danych EGiB.xls

XLSP3_Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej.xls

XLSP4_Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości.xls

XLSP5_Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych GESUT.xls

XLSP6_Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych BDSOG.xls

XLSP7_Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy danych BDOT500.xls

XLSP8_Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie innych materiałów.xls

DOCProtokół weryfikacji .doc

DOCWniosek o uwierzytelnienie dokumentów.doc

DOCZawiadomienie o wykonaniu prac.doc

XLSZgłoszenie pracy geodezyjnej.xls

XLSZgłoszenie pracy kartograficznej.xls

DOCXZawiadomienie o wyłączeniu gruntu z produkcji rolniczej.docx
 

PDFWniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej.pdf
 

 

Wersja XML