Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Audytor Wewnętrzny

Do zakresu działania należy w szczególności:

 1. opracowywanie rocznego planu audytu wewnętrznego opartego na identyfikacji i analizie ryzyka,
 2. przeprowadznie zadań audytowanych zgodnie z rocznym planem audytu wenętrznego oraz poza planem audytu na wniosek Starosty lub z własnej inicjatywy w uzgodnieniu ze Starostą,
 3. przedstawienie zaleceń służących wyeliminowaniu słabości kontroli zarzadczej lub usprawniających funkcjonowanie Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu,
 4. sporządzanie sprawozdań z zadań zapewniających,
 5. monitorowanie realizacji zaleceń i przeprowadznie czynności sprawdzających,
 6. opracowanie rocznego sprawozdania z prowadzenia audytu wenętrznego,
 7. współpraca z audytorami, kontrolerami zewnętrznymi.
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Data wytworzenia: 2016-02-19

 

 

 

Wersja XML