Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zespół Radców Prawnych

Do zakresu działania należy w szczególności:

 1. opiniowanie projektów uchwał Rady, Zarządu,
 2. opiniowanie projektów zarządzeń Starosty,
 3. udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla Starosty, Naczelników Wydziałów,
 4. opiniowanie umów i porozumień zawieranych przez powiat,
 5. prowadzenie spraw cywilnych, administracyjnych, w sprawach z zakresu prawa pracy,
 6. wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi i administracyjnymi w sprawach dotyczących powiatu,
 7. informowanie na bieżąco o obowiązujących przepisach prawa dotyczących zadań wykonywanych przez powiat,
 8. opiniowanie spraw związanych z umarzaniem wierzytelności,
 9. udzielanie porad prawnych w zakresie prowadzonych spraw.

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Data wytworzenia: 2016-02-19

 

 

Wersja XML