Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiatowy Rzecznik Konsumenta

Do zakresu działania należy w szczególności:

 1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony praw konsumentów,
 2. występowanie do przedsiębiorców (sprzedawców) w sprawach ochrony praw i interesów konsumenta,
 3. współdziałanie z miejscowo właściwymi delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, współdziałanie z organami inspekcji handlowej, z organizacjami konsumenckimi,
 4. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Data wytworzenia: 2016-02-19

 

Wersja XML