Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontroler Wewnętrzny

Do zakresu działania należy w szczególności:

1) opracowanie rocznego planu kontroli wenętrznej,
2) przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu oraz Starostwie wg procedury określonej w Regulaminie kontroli finansowej,
3) wykonywanie doraźnych czynności kontrolnych zlecanych przez Starostę,
4) formułowanie w oparciu o ustalenia kontroli wystąpień pokontrolnych,
5) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych za rok poprzedni.

 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Data wytworzenia: 2016-02-19

 

 

Wersja XML