Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dane kontaktowe, pracownicy, działy

STAROSTWO POWIATOWE w PRUDNIKU

48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 76
tel. (0-77) 438 17 00,
fax. (0-77) 438 17 01,
e-mail: powiatpr(at)powiatprudnicki.pl
strona WWW: www.powiatprudnicki.pl
 

Najważniejsze dane kontaktowe

Starosta Prudnicki - Radosław Roszkowski
Gmach główny, piętro I, pokój 101
tel.: 77 438 17 00
Kontaktowy e-mail: starosta(at)powiatprudnicki.pl

Wicestarosta - Janusz Siano
Gmach główny, piętro I, pokój 103
tel.: 77 438 17 00
Kontaktowy e-mail: wicestarosta(at)powiatprudnicki.pl

Sekretariat - Patrycja Stefan
Gmach główny, piętro I, pokój 102
tel.: 77 438 17 17
Kontaktowy e-mail: sekretariat(at)powiatprudnicki.pl

Biuro Podawcze - Patrycja Trinczek
Gmach główny, parter, obok Wydziału Komunikacji i Transportu
tel.: 77 438 17 00
Kontaktowy e-mail: info(at)powiatprudnicki.pl

Wydział Organizacyjny, Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego

Sekretarz Powiatu, Naczelnik Wydziału - Agnieszka Zagórska
Gmach główny, piętro I, pokój 104
tel.: 77 438 17 00
Kontaktowy e-mail: a.zagorska(at)powiatprudnicki.pl

Z-ca Naczelnika Wydziału - Emilia Cimochowska-Paluszek
Gmach główny, piętro I, pokój 108
tel.: 77 438 17 08
Kontaktowy e-mail: e.cimochowska(at)powiatprudnicki.pl

Informatyk - Marek Sobkowicz
Gmach główny, piętro II, pokój 209
tel.: 77 438 17 29
Kontaktowy e-mail: informatyk(at)powiatprudnicki.pl

Informatyk - Magdalena Gołąbek
Gmach główny, piętro II, pokój 209
tel.: 77 438 17 29
Kontaktowy e-mail: m.golabek(at)powiatprudnicki.pl

Informatyk - Mariusz Nakonieczny
Gmach główny, piętro II, pokój 209
tel.: 77 438 17 29
Kontaktowy e-mail: m.nakonieczny(at)powiatprudnicki.pl

Kamila Kaczor
Gmach główny, piętro I, pokój 109
tel.: 77 438 17 09
Kontaktowy e-mail: k.kaczor(at)powiatprudnicki.pl

Biuro Rady i Zarządu Powiatu - Natalia Świczewska
Gmach główny, piętro I, pokój 110
tel.: 77 438 17 10
Kontaktowy e-mail: n.swiczewska(at)powiatprudnicki.pl

Referat Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik Referatu - Waldemar Janocha
Gmach główny, piętro II, pokój 112
tel.: 77 438 17 12
Kontaktowy e-mail: w.janocha(at)powiatprudnicki.pl

Referat Zarządzania Kryzysowego

Kierownik Referatu - Katarzyna Kret
Gmach główny, piętro II, pokój 202
tel.: 77 438 17 22
Kontaktowy e-mail: zk(at)powiatprudnicki.pl

Anna Tchórzewska
Gmach główny, piętro II, pokój 202
tel.: 77 438 17 22
Kontaktowy e-mail: zk(at)powiatprudnicki.pl

Magdalena Janisz
Gmach główny, piętro II, pokój 202
tel.: 77 438 17 22
Kontaktowy e-mail: zk(at)powiatprudnicki.pl

Referat Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych

Ewelina Wojciechowska
Gmach główny, parter, pomieszczenie obok Wydziału Komunikacji i Transportu
tel.: 77 438 17 71
Kontaktowy e-mail: e.wojciechowska(at)powiatprudnicki.pl

Ewelina Willim
Gmach główny, parter, pomieszczenie obok Wydziału Komunikacji i Transportu
tel.: 77 438 17 70
Kontaktowy e-mail: e.willim(at)powiatprudnicki.pl

Ewelina Burtan
Gmach główny, parter, pomieszczenie obok Wydziału Komunikacji i Transportu
tel.: 77 438 17 71
Kontaktowy e-mail: e.burtan(at)powiatprudnicki.pl

Wydział Finansowo-Budżetowy

Skarbnik Powiatu - Naczelnik Wydziału - Larysa Zamorska
Gmach główny, piętro I, pokój 105
tel.: 77 438 17 05
Kontaktowy e-mail: skarbnik(at)powiatprudnicki.pl

Z-ca Naczelnika Wydziału - Elżbieta Leszczyńska
Gmach główny, piętro I, pokój 107
tel.: 77 438 17 07
Kontaktowy e-mail: e.leszczynska(at)powiatprudnicki.pl

Kasa - Ewa Wójtowicz
Gmach główny, parter
tel.: 77 436 93 07
Kontaktowy e-mail: e.wojtowicz(at)powiatprudnicki.pl

Płace - Karolina Hulka
Gmach główny, piętro I, pokój 115
tel.: 77 438 17 15
Kontaktowy e-mail: k.hulka(at)powiatprudnicki.pl

Księgowość Budżetowa - Marta Kwaśniewicz
Gmach główny, piętro I, pokój 115
tel.: 77 438 17 15
Kontaktowy e-mail: m.kwasniewicz(at)powiatprudnicki.pl

Księgowość - Anna Łoniewska
Gmach główny, piętro I, pokój 116
tel.: 77 438 17 16
Kontaktowy e-mail: a.loniewska(at)powiatprudnicki.pl

Księgowość - Agnieszka Skowrońska
Gmach główny, piętro I, pokój 116
tel.: 77 438 17 16
Kontaktowy e-mail: a.skowronska(at)powiatprudnicki.pl

Wydział Oświaty i Zdrowia

Naczelnik Wydziału - Anna Wojtczak
Gmach główny, piętro II, pokój 207
tel.: 77 438 17 27
Kontaktowy e-mail: a.wojtczak(at)powiatprudnicki.pl

Z-ca Naczelnika - Ryszard Matuszak
Gmach główny, piętro II, pokój 208
tel.: 77 438 17 28
Kontaktowy e-mail: r.matuszak(at)powiatprudnicki.pl

Paulina Michalak
Gmach główny, piętro II, pokój 208
tel.: 77 438 17 28
Kontaktowy e-mail: p.michalak(at)powiatprudnicki.pl

Zastępstwo - Angelika Wojtaszek
Gmach główny, II piętro, pokój 208
tel.: 77 438 17 28
Kontaktowy e-mail: a.wojtaszek(at)powiatprudnicki.pl

Wydział Administracji Budowlanej

Naczelnik Wydziału - Adam Drohomirecki
Gmach główny, piętro II, pokój 220
tel.: 77 438 17 40
Kontaktowy e-mail: a.drohomirecki(at)powiatprudnicki.pl

Joanna Olejnik
Gmach główny, piętro II, pokój 206
tel.: 77 438 17 26
Kontaktowy e-mail: j.olejnik(at)powiatprudnicki.pl

Mariusz Maćków
Gmach główny, piętro II, pokój 206
tel.: 77 438 17 26
Kontaktowy e-mail: m.mackow(at)powiatprudnicki.pl

Magdalena Tomaszewska
Gmach główny, piętro II, pokój 204
tel.: 77 438 17 24
Kontaktowy e-mail: m.tomaszewska(at)powiatprudnicki.pl

Anna Wylęgała
Gmach główny, piętro II, pokój 204
tel.: 77 438 17 24
Kontaktowy e-mail: a.wylegala(at)powiatprudnicki.pl

Wydział Inżynierii 

Naczelnik Wydziału - Przemysław Kowalski 
Gmach główny, piętro III, pokój 312
tel.: 77 438 17 52
Kontaktowy e-mail: p.kowalski(at)powiatprudnicki.pl

Rafał Włoch
Gmach główny, piętro III, pokój nr 311
tel.: 77 438 17 51
Kontaktowy e-mail: r.wloch(at)powiatprudnicki.pl

Tomasz Żukliński
Gmach główny, piętro III, pokój nr 311
tel.: 77 438 17 51
Kontaktowy e-mail: t.zuklinski(at)powiatprudnicki.pl

Specjalista ds. ewidencji dróg - Henryk Lenkowski
Gmach główny, piętro III, pokój 310
tel.: 77 438 17 50
Kontaktowy e-mail: h.lenkowski(at)powiatprudnicki.pl

Specjalista ds. przygotowania i realizacji inwestycji i remontów - Ewald Stawicki
Gmach główny, piętro III, pokój 310
tel.: 77 438 17 50
Kontaktowy e-mail: e.stawicki(at)powiatprudnicki.pl

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik Referatu - Małgorzata Tomaszewska - Łukasiewicz
Gmach główny, piętro II, pokój nr 212
tel.: 77 438 17 32
Kontaktowy e-mail: m.lukasiewicz(at)powiatprudnicki.pl

Dorota Kubień
Gmach główny, piętro II, pokój nr 212
tel.: 77 438 17 32
Kontaktowy e-mail: d.kubien(at)powiatprudnicki.pl

Magdalena Kornecka
Gmach główny, piętro II, pokój nr 215
tel.: 77 438 17 35
Kontaktowy e-mail: m.kornecka(at)powiatprudnicki.pl

Piotr Wancke
Gmach główny, piętro II, pokój nr 215
tel.: 77 438 17 35
Kontaktowy e-mail: p.wancke(at)powiatprudnicki.pl

Wydział Komunikacji i Transportu

Naczelnik Wydziału - Tomasz Woźniak
Gmach główny, parter
tel.: 77 436 93 04
Kontaktowy e-mail: naczelnikkt@powiatprudnicki.pl

Z-ca Naczelnika Wydziału - Lidia Roszkowska
Gmach główny, parter - Rejestracja Pojazdów
tel.: 77 436 93 00
Kontaktowy e-mail: kt(at)powiatprudnicki.pl

Rejestracja Pojazdów - Małgorzata Sulikowska
Gmach główny, parter - Rejestracja Pojazdów
tel.: 77 436 93 00

Rejestracja Pojazdów - Kamila Bara
Gmach główny, parter - Rejestracja Pojazdów
tel.: 77 436 93 00

Rejestracja Pojazdów - Bożena Bełziuk
Gmach główny, parter - Rejestracja Pojazdów
tel.: 77 436 93 00
Rejestracja Pojazdów - Katarzyna Dębicka
Gmach główny, parter - Rejestracja Pojazdów
tel.: 77 436 93 00

Rejestracja Pojazdów - Aurelia Żarska
Gmach główny, parter - Rejestracja Pojazdów
tel.: 77 436 93 00

Prawa Jazdy - Sylwia Fulbiszewska
Gmach główny, parter - Prawa Jazdy
tel.: 77 436 93 02

Prawa Jazdy - Bożena Wacławik
Gmach główny, parter - Prawa Jazdy
tel.: 77 436 93 02

Prawa Jazdy - Elżbieta Raniszewska
Gmach główny, parter - Prawa Jazdy
tel.: 77 436 93 02

Prawa Jazdy - Natalia Smoleń
Gmach główny, parter - Prawa Jazdy
tel.: 77 436 93 02

Zamówienia publiczne

Inspektor ds. zmówień publicznych - Ryszard Mikołajów
Gmach główny, piętro II, pokój 214
tel.: 77 438 17 34
Kontaktowy e-mail: r.mikolajow(at)powiatprudnicki.pl

Kadry 

Monika Muszelik
Gmach główny, piętro I, pokój 114
tel.: 77 438 17 14
Kontaktowy e-mail: kadry(at)powiatprudnicki.pl

Radcy Prawni

Radca Prawny - Emilia Cimochowska-Paluszek
Gmach główny, piętro I, pokój 106
tel.: 77 438 17 06
Kontaktowy e-mail: e.cimochowska(at)powiatprudnicki.pl

Radca Prawny - Katarzyna Benroth-Kurpiel
Gmach główny, piętro I, pokój 106
tel.: 77 438 17 06
Kontaktowy e-mail: k.benroth-kurpiel(at)powiatprudnicki.pl

Służba BHP, Koordynator do spraw dostępności

Główny specjalista ds. BHP, Koordynator do spraw dostępności - Marta Wicher
Gmach główny, III piętro, pokój 308
tel.: 77 438 17 48
Kontaktowy e-mail: bhp(at)powiatprudnicki.pl

Pełnomocnik ds ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Prudniku

Katarzyna Kret
Gmach główny, piętro II, pokój 202
tel.: 77 438 17 22
Kontaktowy e-mail: zk(at)powiatprudnicki.pl

Audyt i Kontrola

Audytor Wewnętrzny - Alicja Syska
Gmach główny, piętro I, pokój 108
tel.: 77 438 17 08
Kontaktowy e-mail: audyt(at)powiatprudnicki.pl

Kontroler Wewnętrzny, Inspektor ds. Publicznego Transportu Zbiorowego - Bogusław Podpora
Gmach główny, piętro II, pokój 211
tel.: 77 438 17 31
Kontaktowy e-mail: b.podpora(at)powiatprudnicki.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów - Dominika Jasińska
Gmach główny, parter, pokój 111
tel.: 77 438 17 00
tel. kom.: 576 834 168
Kontaktowy e-mail: rzecznik(at)powiatprudnicki.pl

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Naczelnik Wydziału - Dorota Małkowska
Gmach Geodezji - 48-200 Prudnik, ul. Parkowa 10,
tel.: 77 436 22 10 wew. 520
Kontaktowy e-mail: gk(at)powiatprudnicki.pl

Sabina Gorek
Gmach Geodezji - 48-200 Prudnik, ul. Parkowa 10,
tel.: 77 436 22 10
Kontaktowy e-mail: s.gorek(at)powiatprudnicki.pl

Aleksandra Ruda
Gmach Geodezji - 48-200 Prudnik, ul. Parkowa 10,
tel.: 77 436 22 10
Kontaktowy e-mail: a.ruda(at)powiatprudnicki.pl

Michaela Sacher
Gmach Geodezji - 48-200 Prudnik, ul. Parkowa 10,
tel.: 77 436 22 10 wew. 521
Kontaktowy e-mail: m.sacher(at)powiatprudnicki.pl

Sylwester Dyczka
Gmach Geodezji - 48-200 Prudnik, ul. Parkowa 10,
tel.: 77 436 22 10 wew. 513
Kontaktowy e-mail: mapa(at)powiatprudnicki.pl

Alicja Zawiła
Gmach Geodezji - 48-200 Prudnik, ul. Parkowa 10,
tel.: 77 436 22 10 wew. 511
Kontaktowy e-mail: a.bielawa(at)powiatprudnicki.pl

Monika Żegleń
Gmach Geodezji - 48-200 Prudnik, ul. Parkowa 10,
tel.: 77 436 22 10 wew. 512
Kontaktowy e-mail: ewidencja(at)powiatprudnicki.pl

Marek Skrobała
Gmach Geodezji - 48-200 Prudnik, ul. Parkowa 10,
tel.: 77 436 22 10 wew. 510
Kontaktowy e-mail: zud(at)powiatprudnicki.pl

Karolina Rogoz
Gmach Geodezji - 48-200 Prudnik, ul. Parkowa 10,
tel.: 77 436 22 10 wew. 522
Kontaktowy e-mail: podgik(at)powiatprudnicki.pl

Michał Sobkowicz
Gmach Geodezji - 48-200 Prudnik, ul. Parkowa 10,
tel.: 77 436 22 10 wew. 522
Kontaktowy e-mail: michal.sobkowicz(at)powiatprudnicki.pl

 

Wersja XML