• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu informacyjne Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
Menu główne Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)

Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Prudniku

W Starostwie Powiatowym w Prudniku prowadzone jest archiwum zakładowe.

Szczegółową organizację i zakres działania archiwum zakładowego i trybu postępowania z dokumentacją w Starostwie Powiatowym w Prudniku obrazuje przedstawiona poniżej Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Starostwie Powiatowym w Prudniku wprowadzona Zarządzeniem Nr 16/2000 Starosty Prudnickiego z dnia 15 listopada 2000r.

Pełną instrukcję - zarządzenie wraz z załącznikami (skany) mogą Państwo pobrać z Biuletyny. Plik z materiałami został dołączony do tej pod-strony jako załącznik. Po pobraniu plik należy rozpakować do wybranego folderu na dysku, a następnie przeglądać poszczególne strony.


informację wytworzył(a): Agnieszka Zagórska
data wytworzenia: 22 października 2007

Starostwo Powiatowe w Prudniku
ul. Kościuszki 76
48-200 Prudnik
tel. 77 438 17 00
faks 77 438 17 01
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 2400286
w tym miesiącu: 29540
dzisiaj: 520