Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt Budżetu Powiatu Prudnickiego na 2011 rok

Projekt Budżetu Powiatu Prudnickiego na 2011 rok:

DOCProjekt Uchwały budżetowej na 2011r.doc

DOCProjekt Budżetu Powiatu Prudnickiego na 2011 rok - załączniki.doc

DOCPlan dochodów majątkowych Powiatu Prudnickiego na 2011r..doc

DOCPlan wydatków majątkowych Powiatu Prudnickiego na 2011r..doc

DOCPlan dochodów i wydatków bieżących na 2011r..doc

DOCWydatki na programy i projekty ze środków europejskich w 2011r.doc

DOCInformacja opisowa.doc

ZIPWieloletnia prognoza finansowa Powiatu Prudnickiego .zip

PDFUchwała nr 454-2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2010r. w spr. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Prudnickiego na 2011r.pdf

PDFUchwała nr 455-2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2010r. w spr. opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Prudnickiego.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Zembroń
Data wytworzenia: 2010-11-15

 

Wersja XML