• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu informacyjne Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
Menu główne Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)

Polityka prywatności serwisu slabowidzacy.bip.powiatprudnicki.pl

1. Informacje ogólne.

 1. Administratorem Danych Osobowych jest: Starosta Prudnicki, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 76, NIP: 755-16-40-874, REGON: 531421029
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: Tomasz Dragan, kontakt: , email: iod@powiatprudnicki.pl
 3. Operatorem serwisu www jest Starostwo Powiatowe w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 76, NIP: 755-16-40-874, REGON: 531421029.
 4. Operatorem Systemu SkyCMS.pl zwanym również Procesorem jest: Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy NETKONCEPT.COM sp.j., 45-801 Opole, ul. Partyzancka 5a, NIP: 754-27-70-413, REGON: 532450984 lub w dalszej części netkoncept.com
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego G. Przewłocki, G. Zieleźny, S. Milewski, M. Chudy netkoncept.com Spółka Jawna, 45-801 Opole, ul. Partyzancka 5a, NIP: 754-27-70-413, REGON: 532450984, KRS: 0000325599.

2. Cel i zakres zbierania danych.

 1. Podstawą zbierania danych jest dobrowolne ich podanie przez użytkownika za pomocą formularzy kontaktowych umieszczonych na stronie, wiadomości email:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres email,
  3. nr telefonu.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora:
  1. Umożliwia to świadczenie usług drogą elektroniczną.
  2. Pozwala na obsługę Twojego konta ( jeśli takowe posiadasz) i rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych.
  3. Obsługa zgłoszeń, które do nas kierujesz.
  4. W celach związanych ze świadczeniem usług, gdzie wymagają tego od Administratora przepisy prawa podatkowego i rachunkowego.
  5. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie za zgodą Administratora Danych Osobowych lub osób, których te dane dotyczą, jeśli zachodzi podejrzenie przestępstwa.
  6. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez serwis www upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
  7. Administrator danych gwarantuje spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W. W związku z przetwarzaniem Twoich danych masz prawo do:
   1. dostępu do Twoich danych osobowych,
   2. sprostowania Twoich danych osobowych,
   3. usunięcia Twoich danych osobowych,
   4. ograniczenia ich przetwarzania,
   5. przenoszenia Twoich danych osobowych,
   6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
   Z uprawnień tych możesz skorzystać gdy:
   1. w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
   2. w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku,
   3. w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
   4. w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

3. Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator hostingowy.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie – dział Ustawienia – sekcja Prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Operatorem reklamodawców, partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek – np. wtyczki społecznościowe serwisu Facebook.com lub innych.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 5. Zebrane logi są przechowywane przez czas określony – 3 miesiące i służą jako materiał pomocniczy wykorzystywany do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do Administrowania serwerem.

5. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy najpopularniejszych przeglądarek internetowych / systemów tę, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry

Obrady rozpoczęto 2018-12-27 o godz. 13:07:29, a zakończono o godz. 17:35:24 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 17 członków:

 1. Mirosław Czupkiewicz
 2. Józef Janeczko
 3. Dariusz Kolbek
 4. Joanna Korzeniowska
 5. Joachim Kosz
 6. Ryszard Kwiatkowski
 7. Józef Meleszko
 8. Radosław Roszkowski
 9. Dragomir Rudy
 10. Janusz Siano
 11. Antoni Sokołowski
 12. Magdalena Sobczak
 13. Judyta Walocha
 14. Tomasz Woźniak
 15. Bożena Wróblewska
 16. Alicja Zawiślak
 17. Kazimierz Bodaszewski


1. Otwarcie IV sesji, Przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości (13:07:00)


2. Odtworzenie hymnu państwowego (13:08:00)


3. Przedstawienie porządku obrad (13:09:00)

Głosowanie w sprawie wprowadzenia punktu "Informacja Zarządu Powiatu w sprawie sytuacji finansowo-kadrowej w PCM w Prudniku, w szczególności oddziału ginekologiczno-położniczego." (13:15:00)

Wyniki imienne:

Nastąpiła zmiana quorum (13:17:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 16

Sesję opuścili radni:

 1. Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie przeniesienia punktu 7 do punktu 4 - ślubowanie radnego (13:17:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie w sprawie wprowadzenia zmiany między punktami 8 i 9 (13:19:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad wraz ze zmianami (13:20:00)

Wyniki imienne:


4. Ślubowanie radnego (13:20:00)

Nastąpiła zmiana quorum (13:23:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 17

Do sesji dołączyli radni:

 1. Kazimierz Bodaszewski


5. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu z dnia 14 grudnia 2018r. (13:23:00)

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z sesji Rady Powiatu z dnia 14 grudnia 2018r. (13:24:00)

Wyniki imienne:


6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym (13:25:00)


7. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym (13:29:00)


8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 35) (13:40:00)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 35) (14:00:00)

Wyniki imienne:


9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 rok (druk nr 34) (14:00:00)

       a. Odczytanie projektu uchwały budżetowej (14:00:00)

       b. Odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej (14:07:00)

Nastąpiła zmiana quorum (14:09:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 16

Sesję opuścili radni:

 1. Bożena Wróblewska

       c. Odczytanie opinii i wniosków komisji przez jej przewodniczących lub zastępców (14:17:00)

Nastąpiła zmiana quorum (14:19:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 17

Do sesji dołączyli radni:

 1. Bożena Wróblewska

       d. Przedstawienie stanowiska Zarządu do opinii i wniosków poszczególnych komisji (14:22:00)

       e. Dyskusja nad wnioskami i ich głosowanie (14:28:00)

       f. Głosowanie uchwały budżetowej (14:57:00)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 rok (druk nr 34) (15:00:00)

Wyniki imienne:

II Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 rok (druk nr 34) (15:04:00)

Wyniki imienne:


10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu w Prudniku (druk nr 36) (15:05:00)

       a. Ustalenie liczby członków Komisji Skrutacyjnej (15:05:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:05:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Sesję opuścili radni:

 1. Ryszard Kwiatkowski
 2. Bożena Wróblewska

Głosowanie w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej (15:06:00)

Wyniki imienne:

II Głosowanie w sprawie ustalenia 3 osobowego składu Komisji Skrutacyjnej (15:25:00)

Wyniki imienne:

Nastąpiła zmiana quorum (15:26:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 16

Do sesji dołączyli radni:

 1. Ryszard Kwiatkowski

       b. Zamknięcie listy kandydatów (15:27:00)

Głosowanie w sprawie zamknięcia listy kandydatów (15:27:00)

Wyniki imienne:

       c. Powołanie Komisji Skrutacyjnej (15:28:00)

Głosowanie w sprawie powołanie Komisji Skrutacyjnej (15:28:00)

Wyniki imienne:

       d. Głosowanie tajne w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu (15:29:00)


11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (druk nr 37) (15:50:00)

Głosowanie w sprawie zamknięcia listy kandydatów do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (16:06:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (druk nr 37) (16:10:00)

Wyniki imienne:


12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Polityki Społecznej (druk nr 38) (16:11:00)

Głosowanie w sprawie zamknięcia listy kandydatów do Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa Publicznego Zdrowia i Polityki Społecznej (16:13:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Polityki Społecznej (druk nr 38) (16:15:00)

Wyniki imienne:


13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego stałej Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 39) (16:16:00)

Głosowanie w sprawie podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego stałej Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 39) (16:16:00)

Wyniki imienne:


14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego stałej Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 40) (16:17:00)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego stałej Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 40) (16:18:00)

Wyniki imienne:


15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 41) (16:19:00)

Głosowanie w sprawie zamknięcia listy kandydatów do Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami (16:21:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 41) (16:23:00)

Wyniki imienne:


16. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego stałej Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 42) (16:23:00)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego stałej Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 42) (16:24:00)

Wyniki imienne:


17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego stałej Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 43) (16:25:00)

Głosowanie w sprawie zamknięcia listy kandydatów na Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami (16:27:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego stałej Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 43) (16:28:00)

Wyniki imienne:


18. Rozszerzenie porządku obrad (16:30:00)

Głosowanie w sprawie dodania punktu w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami (16:32:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie w sprawie dodania punktu w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami (16:33:00)

Wyniki imienne:

Nastąpiła zmiana quorum (16:34:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Sesję opuścili radni:

 1. Mirosław Czupkiewicz

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku po zmianach (16:35:00)

Wyniki imienne:

Nastąpiła zmiana quorum (16:35:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 16

Do sesji dołączyli radni:

 1. Mirosław Czupkiewicz


19. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego stałej Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami (druk nr 50) (16:36:00)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego stałej Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami (druk nr 50) (16:37:00)

Wyniki imienne:

Nastąpiła zmiana quorum (16:37:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Sesję opuścili radni:

 1. Dariusz Kolbek


20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego stałej Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami (druk nr 51) (16:37:00)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego stałej Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami (druk nr 51) (16:38:00)

Wyniki imienne:

Nastąpiła zmiana quorum (16:39:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 16

Do sesji dołączyli radni:

 1. Dariusz Kolbek


21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na I półrocze 2019 r. (druk nr 44) (16:40:00)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na I półrocze 2019 r. (druk nr 44) (16:40:00)

Wyniki imienne:


22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku na 2019 rok (druk nr 45) (16:41:00)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku na 2019 rok (druk nr 45) (16:42:00)

Wyniki imienne:


23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Organizacji Terenowej NSZZFiPW Aresztu Śledczego w Prudniku (druk nr 46) (16:42:00)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Organizacji Terenowej NSZZFiPW Aresztu Śledczego w Prudniku (druk nr 46) (16:50:00)

Wyniki imienne:


24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (druk nr 47) (16:50:00)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (druk nr 47) (16:53:00)

Wyniki imienne:


25. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki (druk nr 48) (16:54:00)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki (druk nr 48) (17:03:00)

Wyniki imienne:


26. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (druk nr 49) (17:04:00)

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (druk nr 49) z przedstawioną autopoprawką (17:09:00)

Wyniki imienne:


27. Informacja Zarządu Powiatu w sprawie sytuacji finansowo-kadrowej w PCM w Prudniku, w szczególności oddziału ginekologiczno-położniczego. (17:09:00)

Nastąpiła zmiana quorum (17:10:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Sesję opuścili radni:

 1. Mirosław Czupkiewicz

Nastąpiła zmiana quorum (17:10:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 16

Do sesji dołączyli radni:

 1. Mirosław Czupkiewicz


28. Wnioski i oświadczenia Radnych (17:33:00)


29. Zamknięcie IV sesji Rady Powiatu (17:34:00)


Zakończono sesję (17:35:24)


Starostwo Powiatowe w Prudniku
ul. Kościuszki 76
48-200 Prudnik
tel. 77 438 17 00
faks 77 438 17 01
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 2400327
w tym miesiącu: 29581
dzisiaj: 561