• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Skład Komisji Stałych

Składy osobowe

komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku

 

1. Komisja Rewizyjna

1) Bożena Wróblewska      - Przewodniczący 

2)  Judyta Walocha           - Wiceprzewodniczący

3) Joanna Korzeniowska

4) Tomasz Woźniak

5) Mirosław Czupkiewicz

  

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1) Mirosław Czupkiewicz    - Przewodniczący

2) Dariusz Kolbek              - Wiceprzewodniczący

3) Judyta Walocha   

4) Magdalena Sobczak

5) Kazimierz Bodaszewski

 

3. Komisja Edukacji, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Polityki Społecznej

1) Joanna Korzeniowska     - Przewodniczący

2) Antoni Sokołowski          - Wiceprzewodniczący

3) Ryszard Kwiatkowski

4) Dariusz Kolbek

5) Magdalena Sobczak                                                          

6) Tomasz Woźniak

7) Bożena Wróblewska

8) Józef Meleszko

9) Janusz Siano

10) Dragomir Rudy

11) Radosław Roszkowski

12) Alicja Zawiślak

   

4. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami

1) Kazimierz Bodaszewski     - Przewodniczący

2) Joachim Kosz                   - Wiceprzewodniczący

3) Ryszard Kwiatkowski

4) Józef Meleszko

5) Dragomir Rudy

6) Józef Janeczko

 

 

 

Wersja XML

Starostwo Powiatowe w Prudniku
ul. Kościuszki 76
48-200 Prudnik
tel. 77 438 17 00
faks 77 438 17 01
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 2453919
w tym miesiącu: 15315
dzisiaj: 143