Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na Sesję Rady Powiatu: 15 grudnia 2010

Projekty uchwał na Sesję Rady Powiatu: 15 grudnia 2010

DOCdruk 7 (w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym Nr 3).doc

DOCdruk 8 (w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Prudniku).doc

DOCdruk 9 (w sprawie powołania stałej Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu Rady Powiatu w Prudniku).doc

DOCdruk 10 (w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami Rady Powiatu w Prudniku).doc

DOCdruk 11 (w sprawie powołania stałej Komisji Edukacji, Kultury i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Prudniku).doc

DOCdruk 12 (w sprawie powołania stałej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu w Prudniku).doc

DOCdruk 13 (w sprawie powołania zastępcy przewodniczącego stałej Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu Rady Powiatu w Prudniku).doc

DOCdruk 14 (w sprawie powołania zastępcy przewodniczącego stałej Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami Rady Powiatu w Prudniku).doc

DOCdruk 15 (w sprawie powołania zastępcy przewodniczącego stałej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu w Prudniku).doc

DOCdruk 16 (w sprawie powołania zastępcy przewodniczącego stałej Komisji Edukacji, Kultury i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Prudniku).doc

DOCdruk 17 a (w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2010 r.).doc

DOCdruk 18 (w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Prudnickiego ).doc

DOCdruk 19 (w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego).doc

DOCZałącznik do druku 17.doc
 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Bara
Data wytworzenia: 14 grudnia 2010
Wersja XML