Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2012-10-29 Oferta Realizacji Zadania Publicznego - Rozwój sportu w dyscypiinie koszykówka mężczyzn na terenie Powietu Prudnickiego w 2012 r.

Klub Sportowy "Pogoń" złożył w dniu 24 października 2012r., ofertę na realizację zadania publicznego pn." Rozwój sportu w dyscyplinie koszykówka mężczyzn na terenie Powiatu Prudnickiego w 2012r.” zgodnie z art.19 a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) w trybie pozakonkursowym.

Zgodnie z cytowaną wyżej ustawą oferta umieszczona zostaje na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Prudniku, na tablicy ogłoszeń Urzędu (budynek główny, I piętro) oraz na stronie internetowej Starostwa www.powiatprudnicki.pl  począwszy od dnia 29 października do dnia 5 listopada br. w celu zgłoszenia uwag do przedstawionej oferty.
 

PDFInformacjaOPowierzeniuRealizacjiZadaniaPublicznego.pdf

PDFOfertaRealizacjiZadaniaPublicznego-Pogoń2012.pdf

 

Podmiot udostępniający: Powiat Prudnicki
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agnieszka Zagórska
Data wytworzenia: 2012-10-29

 

Wersja XML