Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania za rok 2021

PDFBilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf
PDFInformacja dodatkowa.pdf
PDFRachunek zysków i strat.pdf
PDFBilans jednostki budżetowej.pdf
 

Wersja XML