Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

LVI Sesja Rady Powiatu w Prudniku w dniu 30 maja 2022 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W PRUDNIKU

Z A W I A D A M I A,

że w dniu 30 maja 2022 r. o godz.13:00

w Starostwie Powiatowym w Prudniku

z w o ł u j e

LVI SESJĘ RADY POWIATU

1. Otwarcie LVI sesji, przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości

2. Odtworzenie hymnu państwowego

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu z dnia 28 kwietnia 2022 r.

5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym

6. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym

7. Przedstawienie raportu o stanie powiatu za 2021 rok przez Zarząd Powiatu w Prudniku
PDFRaport o stanie Powiatu za 2021.pdf

8. Debata nad raportem o stanie powiatu za 2021 rok

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Prudniku (druk nr 450)
PDFdruk nr 450.pdf

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Prudnickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r. (druk nr 451)
PDFdruk nr 451.pdf
PDFUchwała.RP.207.727.2022.2022-03-31.pdf

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Prudniku (druk nr 452a)
PDFdruk nr 452a.pdf

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego do roku 2030 (druk nr 453)
PDFdruk nr 453.pdf

13. Podjęcie uchwały w sprawie oceny ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej (druk nr 454)
PDFdruk nr 454.pdf
PDFRAPORT - SZPITALE za 2021.pdf

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/328/2021 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Prudnickiego za rok 2020 (druk nr 455)
PDFdruk nr 455.pdf

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/304/2017 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia ,,Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2027” (druk nr 456)
PDFdruk nr 456.pdf

16. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym utworzonym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku (druk nr 457)
PDFdruk nr 457.pdf

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 458)
PDFdruk nr 458.pdf

18. Wnioski i oświadczenia Radnych.

19. Zamknięcie LVI sesji Rady Powiatu.

Wersja XML