Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2022-05-13 Remont cząstkowy nawierzchni dróg na terenie Powiatu Prudnickiego w 2022 r.

Postępowanie na  Remont cząstkowy nawierzchni dróg na terenie Powiatu Prudnickiego w 2022 r. zostało wszczęte 13.05.2022r. na platformie miniPortal : https://miniportal.uzp.gov.pl/ .

Link do postępowania:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/580f6d72-ea89-4e66-916f-78302dbe5637

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia to: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Numer identyfikacyjny postępowania (ID): 580f6d72-ea89-4e66-916f-78302dbe5637

Wersja XML