Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2022-04-29 Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu prognozy oddziaływania na środowisko strategii rozwoju Powiatu Prudnickiego do roku 2030

PDFRaport z przeprowadzonych konsultacji społecznych 28.04.2022.pdf
 

Wersja XML