Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informujemy, że w dniu 20 kwietnia 2022 r. w Biurze Rzeczy Znalezionych został przyjęty na przechowanie defibrylator, który znaleziono w dniu 26 lutego 2022 r. w miejscowości Prężynka. (Ogłoszenie 2/2022)

Informujemy, że w dniu 20 kwietnia 2022 r. w Biurze Rzeczy Znalezionych został przyjęty na przechowanie defibrylator, który znaleziono w dniu 26 lutego 2022 r. w miejscowości Prężynka.

Jednocześnie, zgodnie z art. 15 ust. 3 z dnia 12 lutego 2015 r. ustawy o rzeczach znalezionych (Dz. U.  poz.  397), wzywa się osobę uprawnioną do odbioru w/w rzeczy w Biurze Rzeczy Znalezionych.

Wszystkie osoby, które mają wiedzę we wskazanej sprawie proszone są o pomoc w ustaleniu właściciela.

Sprawę prowadzi: Joanna Ledwoń

e-mail:

tel. 774381712

Wersja XML