Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Kołłątaja 5, 48-100 Głubczyce

tel.: 77 485 30 71
fax. 77 485 30 72

strona WWW: www.pks.glubczyce.pl

e-mail:


NIP: 748-000-19-76 REGON: 000616847

Kapitał zakładowy Spółki  na dzień 31.12.2019 r.  wynosi 2.048.800,00 zł i dzieli się na  40.976 udziałów po 50 złotych każdy.   Udziały  objęte  są przez:

Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydz. Krajowego Rejestru Sądowego Nr: 0000232677

Rada Nadzorcza Spółki:
- Andrzej Wesołowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Władysław Chmielewski - Członek Rady Nadzorczej
- Piotr Kukuczka - Członek Rady Nadzorczej
- Antoni Węglarz - Członek Rady Nadzorczej
- Jarosław Świderski - Członek Rady Nadzorczej

Władze Spółki:
- Wiesław Bednarski - Prezes Zarządu

 

Wersja XML