Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LII Sesja Rady Powiatu w Prudniku w dniu 28 stycznia 2022 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W PRUDNIKU

Z A W I A D A M I A,

że w dniu 28 stycznia 2022 r. o godz. 13:00
w hybrydowym trybie obradowania

z w o ł u j e

LII SESJĘ RADY POWIATU

1. Otwarcie LII sesji, przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości.

2. Odtworzenie hymnu państwowego.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń z dnia 22 grudnia 2021 r. oraz z dnia 05 stycznia 2022 r.

5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym.

6. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. stanowiska dotyczącego utworzenia przystanków na liniach kolejowych na terenie Powiatu Prudnickiego (druk nr 412)
PDFdruk nr 412.pdf (142,42KB)

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego budowy przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie powstałego centrum handlowego w Lubrzy (druk nr 413)
PDFdruk nr 413.pdf (127,86KB)

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Apelu Rady Powiatu w Prudniku dotyczącego obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języka mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022" (druk nr 414)
PDFdruk nr 414.pdf (204,10KB)

10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru  przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Prudniku (druk nr 415)
PDFdruk nr 415.pdf (202,66KB)

11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum nr 1 w Prudniku poprzez zmianę siedziby (druk nr 416)
PDFdruk nr 416.pdf (194,22KB)

12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Branżowej Szkoły I Stopnia w Prudniku poprzez zmianę siedziby (druk nr 417)
PDFdruk nr 417.pdf (197,44KB)

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Prudnicki Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, który jest finansowany z budżetu Wojewody Opolskiego (druk nr 418)
PDFdruk nr 418.pdf (138,14KB)

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Prudnicki Programu Psychologiczno-Terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, który jest finansowany z budżetu Wojewody Opolskiego (druk nr 419)
PDFdruk nr 419.pdf (141,81KB)

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. ( druk nr 420)
PDFdruk nr 420.pdf (1,32MB)

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 421)
PDFdruk nr 421.pdf (1,28MB)

17. Sprawozdanie Starosty Prudnickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Prudnickim za rok 2021.
PDFSprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2021 r..pdf (7,39MB)

18. Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w II półroczu 2021 r.
PDFinformacja z wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną oraz działalności w II półroczu 2021 r.pdf (429,85KB)

19. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2021.
PDFAnaliza średnich wynagrodzeń.pdf (258,90KB)

20. Wnioski i oświadczenia Radnych

21. Zamknięcie LII Sesji Rady Powiatu w Prudniku