Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2021-12-16 Nabór na członka komisji konkursowej przedstawiciela organizacji pozarządowej do prac komisji konkursowej

Starosta Prudnicki zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2020 r. 920,  z 2021 poz.  911 z późn. zm.), działające na terenie Powiatu Prudnickiego
lub na rzecz jego mieszkańców, do zgłaszania kandydatów chcących uczestniczyć w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Powiecie Prudnickim na rok 2022.

PDFKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.pdf
DOCOgłoszenie o naborze przedstawiciela organizacji pozarządowej do prac komisji konkursowej.doc
DOCXFormularz zgłoszeniowy przedstawiciela organizacji pozarządowej do prac komisji konkursowej.docx
PDFNabór na członka komisji konkursowej.pdf
 

Wersja XML