Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLIX Sesja Rady Powiatu w Prudniku w dniu 26 listopada 2021 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W PRUDNIKU

Z A W I A D A M I A,

że w dniu 26 listopada 2021 r. o godz.13:00

w Starostwie Powiatowym w Prudniku

z w o ł u j e

XLIX SESJĘ RADY POWIATU

1. Otwarcie XLIX sesji, przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości.

2. Odtworzenie hymnu państwowego.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 29.10.2021 r.

5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym.

6. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do składania wniosku na realizację programu wieloletniego - ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" - Priorytet 3" (druk nr 386)
PDFdruk nr 386.pdf (117,00KB)

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 (druk nr 387)
PDFdruk nr 387.pdf (163,82KB)

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (druk nr 388)
PDFdruk nr 388.pdf (304,15KB)

10. Omówienie projektu budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r.
PDFProjekt budżetu.pdf (9,15MB)

11. Wnioski i oświadczenia Radnych

12. Zamknięcie XLIX sesji Rady Powiatu