Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 60/2021 Starosty Prudnickiego z dnia 19-07-2021 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru

Na podstawie § 6 ust.1 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Prudniku stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 6/2009 Starosty Prudnickiego z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Prudniku, zmienionym Zarządzeniami Nr 66/09 z dnia 11 grudnia 2009 r.; Nr 95/2011 z dnia 30 listopada 2011 r.; Nr 44/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r.; Nr 30/2017 z dnia 2 maja 2017 r., Nr 62/2018 z dnia 1 października 2018 r., Nr 85/2019 z dnia 4 listopada 2019 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: „Kierownik w Referacie Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych” w następującym składzie osobowym:
1) Starosta Prudnicki – Radosław Roszkowski (Przewodniczący Komisji),
2) Wicestarosta - Janusz Siano (Członek Komisji),
3) Sekretarz Powiatu, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego – Agnieszka Zagórska (Członek Komisji),
4) Specjalista w Referacie Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych - Ewelina Burtan-Trybuła (Członek komisji),
5) Inspektor ds. kadr – Monika Muszelik (Członek Komisji).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Prudnicki

Radosław Roszkowski

 

PDF   Zarządzenie Nr 60/2021 Starosty Prudnickiego z dnia 19-07-2021 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru.pdf

Wersja XML