Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2010-01-11 Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę w związku z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Białej

Strona archiwalna

 

Prudnik, 2010-01-11
AB.IV.7351-1-71/09
 
 
 
OBWIESZCZENIE
STAROSTY PRUDNICKIEGO
 
 
   
Na podstawie art. 21 w związku z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - Ekoportal, prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Prudniku w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej, Prudnik ul. Kościuszki 76, w pokoju nr 209 zostały zamieszczone dane o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę poniższego przedsięwzięcia:
 
Inwestor: Zuzanna Bożek, ul. Gałczyńskiego 19, 43-450 Ustroń
w sprawie: zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę w związku z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Białej
lokalizacja: działki nr 415 k.m. 7; 435, 482, 484 k.m. 8; 502 k.m. 9; 933, 955, 937, 954, 949/1, 949/5, 906/2, 956, obręb Biała, gm. Biała
 
 
z upoważnienia Starosty
mgr inż. Adam Drohomirecki
Naczelnik Wydziału Administracji Budowlanej

 

Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Mariusz Maćków
Data wytworzenia: 2010-01-11
Wersja XML