Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dla osób z niepełnosprawnościami

Budynek przy ul. Kościuszki 76

Informacje dodatkowe:

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

W kontakcie z naszym Starostwem osoba niesłysząca lub słabosłysząca ma prawo do skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego. Usługa realizowana jest na wniosek, który musi zostać przekazany do Starostwa co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Wniosek może zostać przesłany lub dostarczony osobiście.

Załatwianie Sprawy przy pomocy osoby przybranej

W kontakcie ze Starostwem osoba niesłysząca lub słabosłysząca ma prawo skorzystać z pomocy osoby przybranej, tj. każdej innej osoby fizycznej, która ukończyła 16 rok życia, wybranej przez osobę niesłyszącą lub słabosłyszącą. Zadaniem osoby przybranej będzie pomoc w załatwianiu spraw w Starostwie Powiatowym w Prudniku.

Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych. W takiej sytuacji dostęp do informacji przysługuje wyłącznie osobie, której te informacje dotyczą.

Pliki do pobrania:

PDFWniosek o zapewnienie usługi tłumacza języka migowego.pdf (Rozmiar: 0.11 MB)
DOCXWniosek o zapewnienie usługi tłumacza języka migowego.docx (Rozmiar: 0.02 MB)

PDFInformacja dla osób z niepełnosprawnościami.pdf (Rozmiar: 400.00 KB)

Wersja XML