Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania 2020

PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r. - Powiat Prudnicki.pdf
PDFRachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020 r.- Powiat Prudnicki.pdf
PDFInformacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2020 r. -Powiat Prudnicki.pdf
PDFBilans z wykonania budżetu sporządzony na dzień 31.12.2020 r. - Powiat Prudnicki.pdf
PDFBilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r. - Powiat Prudnicki.pdf
 

Wersja XML