Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLII Sesja Rady Powiatu w Prudniku w dniu 28.05.2021 r.

Głosowanie w sprawie wprowadzenia autopoprawki projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego , skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 334a). (09:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Judyta Walocha, Joachim Kosz, Józef Janeczko, Ewelina Langfort, Radosław Roszkowski, Joanna Korzeniowska, Ryszard Kwiatkowski, Antoni Sokołowski, Janusz Siano, Magdalena Sobczak, Józef Meleszko, Mirosław Czupkiewicz
 • BRAK GŁOSU(5):
  Dariusz Kolbek, Dragomir Rudy, Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po przedstawionych zmianach. (09:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Joachim Kosz, Judyta Walocha, Mirosław Czupkiewicz, Joanna Korzeniowska, Magdalena Sobczak, Janusz Siano, Antoni Sokołowski, Józef Meleszko, Ewelina Langfort, Radosław Roszkowski, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski
 • BRAK GŁOSU(5):
  Dariusz Kolbek, Dragomir Rudy, Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z sesji Rady Powiatu z dnia 30 kwietnia 2021 r. (09:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Joanna Korzeniowska, Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, Magdalena Sobczak, Józef Meleszko, Joachim Kosz, Ewelina Langfort, Judyta Walocha, Radosław Roszkowski, Janusz Siano, Józef Janeczko, Mirosław Czupkiewicz, Bożena Wróblewska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Ryszard Kwiatkowski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Dariusz Kolbek, Alicja Zawiślak, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Prudniku (druk nr 331) (11:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Mirosław Czupkiewicz, Antoni Sokołowski, Kazimierz Bodaszewski, Judyta Walocha, Janusz Siano, Dragomir Rudy, Joanna Korzeniowska, Józef Janeczko, Radosław Roszkowski
 • PRZECIW (6):
  Bożena Wróblewska, Dariusz Kolbek, Magdalena Sobczak, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski, Ewelina Langfort

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Prudnickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r. (druk nr 332) (11:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Antoni Sokołowski, Joanna Korzeniowska, Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Mirosław Czupkiewicz, Janusz Siano, Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski, Radosław Roszkowski, Dragomir Rudy
 • PRZECIW (7):
  Dariusz Kolbek, Magdalena Sobczak, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski, Józef Janeczko, Ewelina Langfort, Bożena Wróblewska

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Prudniku (druk nr 333) (12:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Joanna Korzeniowska, Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Judyta Walocha, Antoni Sokołowski, Kazimierz Bodaszewski, Mirosław Czupkiewicz, Radosław Roszkowski, Dragomir Rudy, Józef Janeczko, Janusz Siano
 • PRZECIW (6):
  Józef Meleszko, Magdalena Sobczak, Bożena Wróblewska, Dariusz Kolbek, Ryszard Kwiatkowski, Ewelina Langfort

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 334a) (12:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Joanna Korzeniowska, Joachim Kosz, Mirosław Czupkiewicz, Alicja Zawiślak, Kazimierz Bodaszewski, Antoni Sokołowski, Ryszard Kwiatkowski, Magdalena Sobczak, Janusz Siano, Dragomir Rudy, Bożena Wróblewska, Józef Meleszko, Judyta Walocha, Dariusz Kolbek, Ewelina Langfort, Radosław Roszkowski, Józef Janeczko

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do programu ,,Strzelnica w powiecie" (druk nr 335) (12:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Joanna Korzeniowska, Mirosław Czupkiewicz, Alicja Zawiślak, Janusz Siano, Judyta Walocha, Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Magdalena Sobczak, Józef Meleszko, Dragomir Rudy, Ryszard Kwiatkowski, Ewelina Langfort, Kazimierz Bodaszewski, Radosław Roszkowski, Józef Janeczko, Bożena Wróblewska, Dariusz Kolbek

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie oceny ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej (druk nr 336) (12:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Joachim Kosz, Janusz Siano, Alicja Zawiślak, Antoni Sokołowski, Mirosław Czupkiewicz, Dragomir Rudy, Magdalena Sobczak, Joanna Korzeniowska, Dariusz Kolbek, Judyta Walocha, Józef Meleszko, Bożena Wróblewska, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, Kazimierz Bodaszewski, Ryszard Kwiatkowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Radosław Roszkowski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk nr 337) (12:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Joachim Kosz, Kazimierz Bodaszewski, Joanna Korzeniowska, Judyta Walocha, Alicja Zawiślak, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Józef Janeczko
 • PRZECIW (1):
  Ryszard Kwiatkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (7):
  Bożena Wróblewska, Józef Meleszko, Ewelina Langfort, Magdalena Sobczak, Dariusz Kolbek, Mirosław Czupkiewicz, Antoni Sokołowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Radosław Roszkowski
Wersja XML