Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 44/2021 Starosty Prudnickiego z dnia 26-04-2021 w sprawie regulaminu obsługi drogą elektroniczną wniosków komorników o udzielenie informacji dotyczących stanu majątkowego dłużnika lub umożliwiających identyfikację składników jego majątku na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków dla obszaru powiatu prudnickiego

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) w związku z art. 7d pkt 1 lit. a tiret pierwsze oraz art. 40a ust. 1, art. 40b ust. 1 pkt 2, art. 40c ust. 1 i 4 oraz art. 40e ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052) w związku z art. 14 ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 210) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin obsługi drogą elektroniczną wniosków komorników o udzielenie informacji dotyczących stanu majątkowego dłużnika lub umożliwiających identyfikację składników jego majątku na podstawie danych z ewidencji gruntówi budynków dla obszaru powiatu prudnickiego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu produkcyjnego uruchomienia Centrum Usług Wspólnych w ramach realizacji projektu „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnychi kartograficznych województwa opolskiego”.

Starosta Prudnicki

Radosław Roszkowski

 

PDF   Zarządzenie Nr 44/2021 Starosty Prudnickiego z dnia 26-04-2021 w sprawie regulaminu obsługi drogą elektroniczną wniosków komorników o udzielenie informacji dotyczących stanu majątkowego dłużnika lub umożliwiających identyfikację składników jego majątku n.pdf

DOCXZałącznik nr a1 44/2021.docx

Wersja XML