Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2013-10-08 - dzierżawa miejsca na prowadzenie handlu zniczy nagrobkowych i kwiatów

Strona archiwalna

 

STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU ZAPRASZA

DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA:

"dzierżawę miejsca na prowadzenie handlu zniczy nagrobkowych i kwiatów na części niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w operacie gruntów i budynków jako działka nr 587/219 k.m. 9 obręb Prudnik, zlokalizowanej przy budynku ul. Parkowa 10 w Prudniku w okresie od 31-10-2013 r. do 03-11-2013 r.".

Zgoda na dzierżawę miejsca może być wydana na podstawie zawartej umowy dzierżawy na okres od dnia 31-10-2013 r. od godz. 15:00 do dnia 03-11-2013 r. do godz. 23:59.

Oferta winna zawierać godziny i termin prowadzenia handlu oraz cenę dzierżawy.

Ofertę w zamkniętej kopercie, z dopiskiem "dzierżawa - Prudnik ul. Parkowa", prosimy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11-10-2013 r. do godz. 15:00 w sekretariacie siedziby Starostwa Powiatowego w Prudniku (I piętro).

Wybór oferty, na podstawie konkursu ofert, zostanie dokonany w dniu 14-10-2013 r. i ogłoszony na stronie internetowej Powiatu Prudnickiego.

 

Podmiot udostępniający: Powiat Prudnicki
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Mariusz Maćków
Data wytworzenia: 2013-10-08
Wersja XML