Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLI Sesja Rady Powiatu w Prudniku w dniu 30.04.2021 r.

Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu: Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego skierowanego przez Komisję Rewizyjną Radę Powiatu w Prudniku (druk nr 330) w punkcie 13. (13:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Magdalena Sobczak, Bożena Wróblewska, Judyta Walocha, Dragomir Rudy, Kazimierz Bodaszewski, Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski, Dariusz Kolbek, Radosław Roszkowski, Antoni Sokołowski, Mirosław Czupkiewicz, Józef Meleszko
 • BRAK GŁOSU(2):
  Janusz Siano, Alicja Zawiślak

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po przedstawionych zmianach.. (13:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Dragomir Rudy, Józef Meleszko, Joachim Kosz, Kazimierz Bodaszewski, Judyta Walocha, Ewelina Langfort, Mirosław Czupkiewicz, Ryszard Kwiatkowski, Antoni Sokołowski, Joanna Korzeniowska, Magdalena Sobczak, Józef Janeczko, Alicja Zawiślak, Dariusz Kolbek, Radosław Roszkowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Janusz Siano, Bożena Wróblewska

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia z dnia 26.03.2021 r. (13:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Kazimierz Bodaszewski, Joachim Kosz, Bożena Wróblewska, Magdalena Sobczak, Antoni Sokołowski, Judyta Walocha, Dragomir Rudy, Radosław Roszkowski, Joanna Korzeniowska, Józef Meleszko, Ewelina Langfort, Mirosław Czupkiewicz, Alicja Zawiślak, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dariusz Kolbek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Janusz Siano

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej (druk nr 324) (14:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Radosław Roszkowski, Mirosław Czupkiewicz, Kazimierz Bodaszewski, Judyta Walocha, Alicja Zawiślak, Józef Meleszko, Magdalena Sobczak, Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Ewelina Langfort, Ryszard Kwiatkowski, Antoni Sokołowski, Józef Janeczko, Bożena Wróblewska, Dragomir Rudy, Dariusz Kolbek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Janusz Siano

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z wypożyczalni rowerów (druk nr 325) (14:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Joanna Korzeniowska, Mirosław Czupkiewicz, Dragomir Rudy, Joachim Kosz, Dariusz Kolbek, Alicja Zawiślak, Radosław Roszkowski, Ewelina Langfort, Józef Meleszko, Magdalena Sobczak, Antoni Sokołowski, Kazimierz Bodaszewski, Ryszard Kwiatkowski, Judyta Walocha, Józef Janeczko, Bożena Wróblewska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Janusz Siano

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 (druk nr 326) (14:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Mirosław Czupkiewicz, Judyta Walocha, Magdalena Sobczak, Dariusz Kolbek, Alicja Zawiślak, Joanna Korzeniowska, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski, Dragomir Rudy, Ewelina Langfort, Antoni Sokołowski, Joachim Kosz, Radosław Roszkowski, Józef Janeczko, Kazimierz Bodaszewski, Bożena Wróblewska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Janusz Siano

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/302/2021 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 26 lutego 2021 r. zmienionej Uchwałą nr XL/319/2021 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie udzielenia Gminie Lubrza pomocy finansowej w formie dotacji celowej (druk nr 327) (14:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Joanna Korzeniowska, Alicja Zawiślak, Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Judyta Walocha, Dragomir Rudy, Ewelina Langfort, Kazimierz Bodaszewski, Mirosław Czupkiewicz, Ryszard Kwiatkowski, Józef Meleszko, Józef Janeczko, Bożena Wróblewska, Dariusz Kolbek, Magdalena Sobczak, Radosław Roszkowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Janusz Siano

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Prudnickiego za rok 2020 (druk nr 328) (14:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Mirosław Czupkiewicz, Joanna Korzeniowska, Joachim Kosz, Józef Meleszko, Radosław Roszkowski, Judyta Walocha, Magdalena Sobczak, Kazimierz Bodaszewski, Ewelina Langfort, Antoni Sokołowski, Józef Janeczko, Alicja Zawiślak, Bożena Wróblewska, Ryszard Kwiatkowski, Dragomir Rudy, Dariusz Kolbek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Janusz Siano

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk nr 329) (14:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Kazimierz Bodaszewski, Ewelina Langfort, Alicja Zawiślak, Magdalena Sobczak, Judyta Walocha, Józef Janeczko, Joanna Korzeniowska, Mirosław Czupkiewicz, Józef Meleszko, Dariusz Kolbek, Antoni Sokołowski, Joachim Kosz, Ryszard Kwiatkowski, Radosław Roszkowski, Bożena Wróblewska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Dragomir Rudy, Janusz Siano

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 330) (14:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Alicja Zawiślak, Dariusz Kolbek, Mirosław Czupkiewicz, Bożena Wróblewska, Ewelina Langfort, Magdalena Sobczak, Joanna Korzeniowska, Antoni Sokołowski, Kazimierz Bodaszewski, Józef Meleszko, Joachim Kosz, Radosław Roszkowski, Judyta Walocha, Józef Janeczko
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Ryszard Kwiatkowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Dragomir Rudy, Janusz Siano

Głosowanie w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Prudnickiego w roku 2020. (14:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Judyta Walocha, Alicja Zawiślak, Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Kazimierz Bodaszewski, Józef Meleszko, Dragomir Rudy, Ewelina Langfort, Antoni Sokołowski, Dariusz Kolbek, Józef Janeczko, Magdalena Sobczak, Mirosław Czupkiewicz, Ryszard Kwiatkowski, Bożena Wróblewska, Radosław Roszkowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Janusz Siano

Głosowanie w sprawie przyjęcia informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku za 2020 r. (14:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Mirosław Czupkiewicz, Joanna Korzeniowska, Dariusz Kolbek, Alicja Zawiślak, Józef Meleszko, Antoni Sokołowski, Ewelina Langfort, Ryszard Kwiatkowski, Judyta Walocha, Magdalena Sobczak, Kazimierz Bodaszewski, Józef Janeczko, Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Bożena Wróblewska, Radosław Roszkowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Janusz Siano

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Prudniku za 2020 r. (14:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Magdalena Sobczak, Joanna Korzeniowska, Judyta Walocha, Joachim Kosz, Alicja Zawiślak, Dariusz Kolbek, Antoni Sokołowski, Kazimierz Bodaszewski, Mirosław Czupkiewicz, Radosław Roszkowski, Ewelina Langfort, Dragomir Rudy, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski, Józef Meleszko
 • BRAK GŁOSU(2):
  Janusz Siano, Bożena Wróblewska

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020. (15:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Radosław Roszkowski, Joanna Korzeniowska, Mirosław Czupkiewicz, Józef Meleszko, Alicja Zawiślak, Judyta Walocha, Magdalena Sobczak, Antoni Sokołowski, Joachim Kosz, Ryszard Kwiatkowski, Kazimierz Bodaszewski, Dragomir Rudy, Dariusz Kolbek, Józef Janeczko, Bożena Wróblewska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Janusz Siano, Ewelina Langfort

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020 r. (15:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Joanna Korzeniowska, Mirosław Czupkiewicz, Magdalena Sobczak, Radosław Roszkowski, Alicja Zawiślak, Antoni Sokołowski, Dariusz Kolbek, Józef Meleszko, Dragomir Rudy, Joachim Kosz, Józef Janeczko, Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski, Bożena Wróblewska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Ryszard Kwiatkowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Janusz Siano, Ewelina Langfort
Wersja XML