Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXIX Sesja Rady Powiatu w Prudniku w dniu 26.02.21 r.

Głosowanie w sprawie wprowadzenia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 (druk nr 306) (13:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Joanna Korzeniowska, Judyta Walocha, Janusz Siano, Ewelina Langfort, Radosław Roszkowski, Józef Meleszko, Magdalena Sobczak, Mirosław Czupkiewicz, Antoni Sokołowski, Józef Janeczko, Dragomir Rudy, Joachim Kosz
 • BRAK GŁOSU(5):
  Dariusz Kolbek, Ryszard Kwiatkowski, Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie wprowadzenia projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 307) (13:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Joanna Korzeniowska, Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak, Magdalena Sobczak, Janusz Siano, Ewelina Langfort, Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Mirosław Czupkiewicz, Radosław Roszkowski, Judyta Walocha, Józef Meleszko, Dragomir Rudy, Józef Janeczko
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dariusz Kolbek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Ryszard Kwiatkowski, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po przedstawionych zmianach. (13:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Joanna Korzeniowska, Joachim Kosz, Mirosław Czupkiewicz, Magdalena Sobczak, Bożena Wróblewska, Józef Meleszko, Alicja Zawiślak, Judyta Walocha, Radosław Roszkowski, Józef Janeczko, Ewelina Langfort, Janusz Siano, Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dariusz Kolbek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Ryszard Kwiatkowski, Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia z dnia 29.01.2021 r. (13:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Mirosław Czupkiewicz, Janusz Siano, Joachim Kosz, Józef Meleszko, Magdalena Sobczak, Alicja Zawiślak, Radosław Roszkowski, Judyta Walocha, Ryszard Kwiatkowski, Joanna Korzeniowska, Antoni Sokołowski, Józef Janeczko, Ewelina Langfort, Dragomir Rudy, Bożena Wróblewska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dariusz Kolbek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Kazimierz Bodaszewski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. ,,Telemost do komunikacji i współpracy Bruntal-Prudnik" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska-Polska (druk nr 299) (14:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Joanna Korzeniowska, Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski, Mirosław Czupkiewicz, Antoni Sokołowski, Dariusz Kolbek, Dragomir Rudy, Radosław Roszkowski, Janusz Siano, Magdalena Sobczak, Ewelina Langfort, Alicja Zawiślak, Józef Meleszko, Józef Janeczko, Joachim Kosz, Bożena Wróblewska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Ryszard Kwiatkowski

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym obejmującym powiatowe linie komunikacyjne w Powiecie Prudnickim (druk nr 300) (14:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Joanna Korzeniowska, Alicja Zawiślak, Joachim Kosz, Magdalena Sobczak, Dariusz Kolbek, Antoni Sokołowski, Dragomir Rudy, Ewelina Langfort, Ryszard Kwiatkowski, Józef Janeczko, Janusz Siano, Kazimierz Bodaszewski, Judyta Walocha, Radosław Roszkowski, Bożena Wróblewska, Józef Meleszko, Mirosław Czupkiewicz

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Gminie Biała pomocy finansowej w formie dotacji celowej (druk nr 301) (14:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Mirosław Czupkiewicz, Kazimierz Bodaszewski, Radosław Roszkowski, Judyta Walocha, Magdalena Sobczak, Janusz Siano, Antoni Sokołowski, Joachim Kosz, Dragomir Rudy, Ryszard Kwiatkowski, Dariusz Kolbek, Józef Janeczko, Joanna Korzeniowska, Alicja Zawiślak, Józef Meleszko, Ewelina Langfort
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Bożena Wróblewska

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Gminie Lubrza pomocy finansowej w formie dotacji celowej (druk nr 302) (14:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Joanna Korzeniowska, Kazimierz Bodaszewski, Dragomir Rudy, Alicja Zawiślak, Antoni Sokołowski, Dariusz Kolbek, Magdalena Sobczak, Mirosław Czupkiewicz, Józef Meleszko, Judyta Walocha, Joachim Kosz, Józef Janeczko, Ryszard Kwiatkowski, Janusz Siano, Ewelina Langfort, Radosław Roszkowski, Bożena Wróblewska

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Gminie Prudnik pomocy finansowej w formie dotacji celowej (druk nr 303) (14:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Joanna Korzeniowska, Dariusz Kolbek, Radosław Roszkowski, Alicja Zawiślak, Mirosław Czupkiewicz, Judyta Walocha, Antoni Sokołowski, Dragomir Rudy, Ryszard Kwiatkowski, Magdalena Sobczak, Józef Janeczko, Janusz Siano, Joachim Kosz, Ewelina Langfort, Kazimierz Bodaszewski, Bożena Wróblewska, Józef Meleszko

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk nr 304) (14:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Joanna Korzeniowska, Kazimierz Bodaszewski, Janusz Siano, Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak, Dariusz Kolbek, Joachim Kosz, Judyta Walocha, Antoni Sokołowski, Mirosław Czupkiewicz, Ryszard Kwiatkowski, Dragomir Rudy, Józef Meleszko, Radosław Roszkowski, Józef Janeczko, Ewelina Langfort
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Magdalena Sobczak

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 305) (14:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Kazimierz Bodaszewski, Antoni Sokołowski, Alicja Zawiślak, Janusz Siano, Bożena Wróblewska, Dragomir Rudy, Radosław Roszkowski, Magdalena Sobczak, Judyta Walocha, Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Józef Janeczko, Józef Meleszko, Ryszard Kwiatkowski, Mirosław Czupkiewicz, Ewelina Langfort
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dariusz Kolbek

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 (druk nr 306) (14:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (17):
  Kazimierz Bodaszewski, Joanna Korzeniowska, Dragomir Rudy, Dariusz Kolbek, Mirosław Czupkiewicz, Alicja Zawiślak, Judyta Walocha, Józef Meleszko, Janusz Siano, Joachim Kosz, Antoni Sokołowski, Radosław Roszkowski, Józef Janeczko, Magdalena Sobczak, Ryszard Kwiatkowski, Ewelina Langfort, Bożena Wróblewska

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 307) (14:54:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Kazimierz Bodaszewski, Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak, Joachim Kosz, Janusz Siano, Antoni Sokołowski, Magdalena Sobczak, Joanna Korzeniowska, Dariusz Kolbek, Ewelina Langfort, Judyta Walocha, Mirosław Czupkiewicz, Dragomir Rudy, Radosław Roszkowski, Józef Meleszko, Józef Janeczko
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Ryszard Kwiatkowski

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego" za rok 2020. (14:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Joanna Korzeniowska, Dragomir Rudy, Dariusz Kolbek, Janusz Siano, Kazimierz Bodaszewski, Ryszard Kwiatkowski, Joachim Kosz, Józef Janeczko, Judyta Walocha, Radosław Roszkowski, Antoni Sokołowski, Alicja Zawiślak, Ewelina Langfort, Bożena Wróblewska, Magdalena Sobczak, Józef Meleszko
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mirosław Czupkiewicz

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z efektów pracy za 2020 rok. (14:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joanna Korzeniowska, Dariusz Kolbek, Janusz Siano, Dragomir Rudy, Antoni Sokołowski, Alicja Zawiślak, Joachim Kosz, Magdalena Sobczak, Ryszard Kwiatkowski, Radosław Roszkowski, Józef Janeczko, Judyta Walocha, Kazimierz Bodaszewski, Bożena Wróblewska, Ewelina Langfort
 • BRAK GŁOSU(2):
  Mirosław Czupkiewicz, Józef Meleszko

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w roku 2020. (14:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Kazimierz Bodaszewski, Dragomir Rudy, Alicja Zawiślak, Janusz Siano, Antoni Sokołowski, Ryszard Kwiatkowski, Joanna Korzeniowska, Joachim Kosz, Dariusz Kolbek, Judyta Walocha, Radosław Roszkowski, Magdalena Sobczak, Józef Janeczko, Ewelina Langfort, Józef Meleszko, Bożena Wróblewska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mirosław Czupkiewicz

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Prudnickim na lata 2017-2023. (15:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Alicja Zawiślak, Magdalena Sobczak, Dariusz Kolbek, Kazimierz Bodaszewski, Dragomir Rudy, Janusz Siano, Radosław Roszkowski, Antoni Sokołowski, Joachim Kosz, Joanna Korzeniowska, Judyta Walocha, Ryszard Kwiatkowski, Ewelina Langfort, Józef Janeczko, Józef Meleszko, Bożena Wróblewska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mirosław Czupkiewicz

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami w 2020 r. (15:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (16):
  Dariusz Kolbek, Dragomir Rudy, Kazimierz Bodaszewski, Antoni Sokołowski, Joachim Kosz, Judyta Walocha, Józef Janeczko, Janusz Siano, Joanna Korzeniowska, Ewelina Langfort, Bożena Wróblewska, Alicja Zawiślak, Radosław Roszkowski, Magdalena Sobczak, Ryszard Kwiatkowski, Józef Meleszko
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mirosław Czupkiewicz
Wersja XML