Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2020-09-28 Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w spr. uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 (...)

2020-09-28 Informacja o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Powiatu w Prudniku w sprawie uchwalenia  programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

PDFRaport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały.pdf
 

PDFInformacja o konsultacjach społecznych + projekt uchwały.pdf
 

Wersja XML