Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania 2019

PDFRachunek zysków i strat 2019.pdf
PDFZestawienie zmian w Funduszu 2019.pdf
PDFInformacja dodatkowa 2019.pdf
PDFBilans z wykonania budżetu 2019.pdf
PDFBilans Jednostki budżetowej -2019.pdf
 

Wersja XML