Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr 101/334/2020 Zarządu Powiatu Prudnickiego z dnia 15-06-2020 w sprawie powołania członka Zarządu - Prezesa Spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz § 32 ust. 2.1 w związku z ust. 1.2 Statutu Spółki Akcyjnej pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku, Zarząd Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się z dniem 15 czerwca 2020 r. Pana Witolda Rygorowicza na funkcję Członka Zarządu - Prezesa Spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku. § 2. Uchwała podlega przekazaniu Spółce Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu: Radosław Roszkowski
Członek Zarządu: Janusz Siano
Członek Zarządu Joachim Kosz
Członek Zarządu Dragomir Rudy
Członek Zarządu Alicja Zawiślak

PDF   Uchwała Nr 101/334/2020 Zarządu Powiatu Prudnickiego z dnia 15-06-2020 w sprawie powołania członka Zarządu - Prezesa Spółki pod firmą Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku.pdf

Wersja XML